2015. március 21., szombat

Rosalinda – Szép rózsa?

Bizonyára nem kell ecsetelni, hogy az újlatin és germán nyelvterületen sem ritka női név, a Rosalinda azt jelenti a spanyolul tudók számára, hogy ’szép rózsa’ (rosa linda), de még a latinos műveltségűek is talán egyből a rózsával hoznák összefüggésbe. Nos, az való igaz, hogy a rózsa szavunk – akárcsak a spanyol, portugál, olasz stb. rosa – latin eredetű (latinul persze [rosza] volt a kiejtése), de azért mégse örüljünk annyira. A ’szép rózsa’ kétségtelenül jól hangzik egy női névhez, azonban el kell keseríteni olvasóinkat: valójában a névnek eredetét tekintve semmi köze nincs sem a rózsához (vagyis a latin ROSA főnévhez), sem pedig a spanyol lindo, -da ’szép, kedves, rendes’ melléknévhez. (Az utóbbi forrása egyébként a spanyol etimológusok szerint az eredetileg ’törvényes, tökéletes’ jelentésű latin LEGÍTĬMUS, pontosabban annak tárgyesetű alakja, a LEGÍTĬMU(M) > *leídmo > *lidmo > lindo. Egyesek valószínűbbnek tartják ugyanakkor a latin LÍMPIDUS ’tiszta’ melléknévből való származását.) Bár ez a társítás valóban létezik, de mint később látni fogjuk, csak utólag alakult ki népetimológia révén.

A név igazából germán eredetű, és abban általában megegyeznek a források, hogy első eleme valószínűleg a *hros, *hrod ’ló’ (vö. ang. horse ’ló’) jelentésű főnév. A lind- tő viszont már homályosabb. Egyes források úgy vélik, hogy jelentése ’gyenge, lágy stb.’, mások szerint ’gyógyító’, Ladó János Magyar utónévkönyve (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972) Rozalinda szócikkénél pedig egy olyan változat is szerepel, amely szerint ’hársfából készült pajzs’. Ezek közül a leghihetőbbnek természetesen ’gyenge/szelíd ló’ jelentés tűnne, de figyelembe kell azt is venni, hogy a rövid és a legegyszerűbb hangokból álló szavaknál sokszor előfordul, hogy több eltérő tő később egybeesik.

A latin/újlatin nyelvterületen viszont a név átvételekor a beszélők a rosa főnevet értették bele – ezt hívják népetimológiának – és ennek köszönhető a latinos Rosalinda forma létrejötte. Hispaniába a gótok juttatták el a nevet, és az ottani latin nyelvjárásokban kapcsolták aztán össze a rosa linda, azaz ’szép rózsa’ kifejezéssel – végső soron tehát ennyi köze van a rózsához.

A segítségért köszönet Dr. Kálmán László nyelvésznek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A hozzászóláshoz Google-fiók vagy regisztráció nem szükséges. Ez esetben kérjük, hogy a megjegyzésedre való visszautalás megkönnyítése érdekében a névtelenség helyett használj valamilyen becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával (az URL-cím kitöltése opcionális). Köszönjük az együttműködést.