Spanyol hegyek és dombok sokasága

Un monte (Forrás: Wikimedia Commons, CC)
Míg az angollal az a bajunk, hogy nem képes élesen elkülöníteni a hegy és a domb fogalmát – igazából csak ’kisebb hegy’ (hill) és ’nagyobb hegy’ (mountain vagy nevekben Mount) létezik, de hogy konkrétan mire melyiket használják, az inkább nyelvjárás vagy csak szokás kérdése –, a spanyol esetében éppen azzal szembesülünk, hogy túlságosan is nagy a választék: még az egyes hegy- és dombtípusokat is megkülönböztetik. Az alábbiakban a hegyeket és dombokat jelentő spanyol szavak kínálatával ismerkedhetünk meg.

A legáltalánosabban használt szó a hegyre a monte (hímnemű), amely az azonos jelentésű latin MONS, MONTE(M) folytatása. Ehhez nincs is különösebben mit hozzáfűzni – ahogy a DRAE is egyértelműen meghatározza („Gran elevación natural del terreno”, azaz ’a földfelszín nagy, természetes kiemelkedése’), jelentése simán és egyszerűen ’hegy’. A nagyobb kiterjedésű, magasabb hegyekre inkább a montaña (< lat. MONTÁNĔA) használatos, melynek jelentése ’hegység, hegyvidék’ is. Ugyanebből jön a montañoso, -sa ’hegyes, hegyvidéki’ melléknév (pl. sistema montañoso ’hegységrendszer’), illetve a montañero ’hegymászó’ is.

Una montaña (con sierras al fondo)
Az összefüggő vonulatokat alkotó hegységekre, hegyláncokra a középiskolai földrajzórákról bizonyára mindenki számára ismert cordillera – [kordillʲéra] vagy [kordijjéra] – ’(lánc)hegységrendszer’ szó használatos, amely számos földrajzi névben is megtalálható (Cordillera Cantábrica, Cordillera Subbética stb.). Etimológiailag ez a szó a cuerda (< lat. CHŎRDA) ’kötél’ főnévvel áll kapcsolatban.

Földrajzi tanulmányainkból szintén ismerős lehet a lánchegység fogalma, amely a földtörténetileg fiatal, a fűrész szélére emlékeztető éles, sziklás hegyláncokból, szirtekből áll. Nem véletlen tehát, hogy ennek spanyol elnevezése az eredetileg ’fűrész’ jelentésű sierra (< lat. SĔRRA), amely ugyancsak nem lehet ismeretlen számunkra konkrét hegységnevekből (pl. Sierra Nevada ’Havas-hegység’). Földrajzi értelemben véve pedig a sierra a cordillera kisebb egységére, annak egy-egy hegyláncára utal.

Bizonyára erről sokaknak máris eszébe jut a kis nyugat-afrikai ország, Sierra Leone is, amelynek elnevezéséről érdemes tudni, hogy az nem más, mint a spanyol Sierra Leona eltorzult alakja az angolban, ahonnan a név elterjedt. Portugál felfedezője ugyanis a part menti hegyekről ’Oroszlánszirt’-nek nevezte el a területet, és mivel a gyarmatosítások korában a spanyol volt a presztízzsel rendelkező közvetítőnyelv, az angolba a spanyol elnevezése által került.

La cordillera del Himalaya vista desde el espacio (Forrás: Wikimedia Commons / NASA, közkincs)

Érdekességként még megjegyzendő, hogy a legtöbbek által csak a ’kikötő’ jelentésben ismert puerto (< lat. PŎRTU(M), uaz.) szónak is van egy hegyekkel kapcsolatos jelentése, méghozzá (magas hegyek közti) ’hágó’, illetve ’(egy vagy több) hágóval átszelt hegyvidék’!

Ha már a hegyeket kivégeztük, jöjjenek a dombok, amiből megint bő a választék. A legelterjedtebb kifejezések a colina, a cerro és a loma, amelyek között talán csak árnyalatnyi különbségek vannak (ha egyáltalán vannak). A colina (< lat. COLLĪNA) és a cerro (< lat. CĬRRU(M) ’rojt’) általában az önálló, a tájból kiemelkedő dombra utal, míg a loma (< lomo ’a hát közepe’ < lat. LŬMBU(M) ’ágyék’) csak simán dombot, dombvidéket jelent. Ezenkívül használatos még e jelentésben a collado, amely történetileg a colina szócsaládjába tartozik, valamint a ma már inkább csak földrajzi nevekben előforduló otero (régi autero), melynek forrása valószínűleg az alto, -ta (< lat. ALTUS, -A, -UM) ’magas’ melléknév óspanyol népi formája, az oto.

Una colina o loma (Forrás: images.forwallpaper.com)

Felhasznált irodalom

A lektorálásért köszönet Dr. Kálmán László nyelvésznek.

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!