Rendhagyó-e a tocar ige? – A váltakozó helyesírás

A spanyolban vannak olyan beszédhangok, amelyeket, mint ismeretes, írásban nem csak egy betű jelölhet. Hogy a lehetséges betűk közül mikor éppen melyik jelöli, az vagy az utána következő hangtól függ, vagy csupán íráshagyományból, etimológiai okokból írjuk hol az egyiket, hol a másikat vagy harmadikat az adott szavakban (lásd például a b és v esetét).

Van azonban néhány mássalhangzó, melynek írása attól függ, hogy elöl képzett (e, i), vagy hátul képzett (a, o, u) magánhangzó (illetve mássalhangzó) követi-e. Az igeragozás és a szóképzés, toldalékolás során márpedig gyakran előfordul, hogy ugyanahhoz a szótőhöz valamikor elöl képzett, máskor viszont hátul képzett magánhangzóval kezdődő rag vagy képző, toldalék járul.

A spanyolnak ebből a szempontból van egy fontos tulajdonsága, mégpedig az, hogy a tő végi mássalhangzók minden helyzetben megőrzik a hangértéküket (a rendhagyó alakok kivételével, természetesen – ám ezeknél a tő belseje is megváltozhat), amit viszont a helyesírásnak is követnie kell. Ezek a mássalhangzók – illetve hangcsoportok – a [k], [g], [gu̯], [ch], illetve a [θ] vagy [sz] (pl. tocar ’érinteni’ → toqué ’érintettem’, poco ’kevés’ → poquísimo ’nagyon kevés’, amigo ’barát’ → amiguito ’barátocska’, averigua ’kideríti’ → averigüe ’derítse ki’, dirigir ’irányítani’ → dirijo ’irányítok’, vence ’győz’ → venza ’győzzőn’, luz ’fény’ → luces ’fények’ stb.)

Ám a helyzetet kissé bonyolítja, hogy ezek közül a [ch], illetve – a nem megkülönböztető ejtést használó nyelvváltozatokban – az [sz] hangot mind az öt magánhangzó előtt jelölheti a j is, illetve az s is, viszont csak e és i előtt jelölheti a g, illetve a c (az utóbbi helyett a, o, u és mássalhangzó előtt a z használatos). Ebben az esetben nincs más megoldás, mint megtanulni, hogy a szótári alakban melyik betű szerepel: ha j, illetve s, akkor semmi probléma, hiszen ezek következetesen ugyanazok maradnak végig az alakváltozatok helyesírásában.

Viszont nemcsak a tanulóknak, hanem sokszor még a spanyol anyanyelvűeknek is gondot okoz, hogy az igeragozás, toldalékolás során ezeket a mássalhangzókat milyen helyzetben melyik betűvel vagy betűkapcsolattal (digráffal) kell leírni. Ebben lehet segítségünkre az alábbi táblázat!

Hogy mikor ge/gi és mikor je/ji, az attól függ, hogy a szótári alakban g vagy j szerepel-e. (Forrás: El Mexicano)

Vannak szótárak, amelyek a fentiek miatt a -car, -quir, -gar, -guir, -guar, -ger, -gir, -cer, -cir, -zar végű igéket rendhagyóként tüntetik fel. Ilyesmiről azonban szó sincs: a helyesírás váltakozik a ragozás során, de ez nem rendhagyóság, hanem csupán a szabályos kiejtés szabályos lejegyzése. Persze ez nem azt jelenti, hogy például a z nem állhat sosem e, i előtt – vannak ilyen szavak (maga a betű neve, a zeta is ilyen), azonban ezek nagyon ritkák, és valóban csak helyesírási kivételek.

A kérdés inkább az, hogy mi okozza ezt az egész zűrzavart, mi szükség van arra, hogy ugyanazt a hangot más betű jelölje e, i, illetve a, o, u és mássalhangzó előtt – illetve megfordítva: ugyanaz a betű miért jelöl más hangot az elöl képzett és a hátul képzett magánhangzók előtt. Ennek az az oka, hogy a helyesírás archaikus mintákat követ: a latinban például a c még minden helyzetben a [k], a g pedig mindig a [g] hangot jelölte, az évszázadok során viszont e hangok kiejtése – lágyítás (palatalizáció) következtében – megváltozott e, i előtt. Ugyanakkor a [ku̯] és [gu̯] hangcsoportokból a félhangzó kiesése miatt később ismét megjelenhetett a [k] és a [g] hang e és i előtt, így az archaikus helyesírás ma ezeket a hangokat jelöli a qu és gu kapcsolatokkal – és így tovább.

8 megjegyzés

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez az angolban is hasonlóan van. A c betű példáug /k/-nak ejteni A, O, U (eredetileg hátul képzett hangok jelölő) betűk után: cat, cold, cup és /s/-nek (elöl képzett hangokat jelölő betűk után): E, I, Y, azaz cell, city, cyber. Ez helyesírási kérdés, nem számít, hogy a magánhangzót jelölő betűt azóta máshogy ejtik ki, vagy esetleg egyáltalán nem ejtik (szó végi, néma e).

   Sőt, emiatt van az is, hogy a panic és traffic igék ck-val képezik az -ed-s és -ing-es alakjukat, hogy ne kelljen intervokálisan /s/-nek ejteni őket.

   Törlés
  2. Igen, de ennek csak az az egyetlen oka van, hogy angolban is mind latin/francia jövevényszó, ahol a c előfordul e, i, y előtt. :)

   Törlés
 2. A legtöbb ilyen szó valóban latin, de nem mind: a city, certain, palace, nice, meg még sok más szó.

  Mondjuk mégis rátapinttál valamire, mert a g betűnél e, i, y betűk előtt a latin eredetű szavakban /ʤ/-nek kell ejteni (gem, gin, gym). Szóval a latin eredetednek igenis sok helyen van relevanciája.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Dehogynem, ezek is mind:

   city < ófr. cité < lat. CIVITATE(M);
   certain < ófr. < vulg. lat. *CERTANU < lat. CERTUS (vö. sp. cierto, ol. certo);
   palace < ófr. palais < lat. PALATIUM (vö. sp. palacio);
   nice < ófr. ni(s)ce < lat. NESCIUS 'bolond, buta' (vö. sp. necio).

   Törlés
  2. És persze CIVITATE > sp. ciudad, port. cidade, ol. città...

   Törlés
  3. Na, kellett nekem A Mehhhikói szakterületére tévednem. Még a kínai szavakban is simán kimutatja a latin eredetet :D Meg kell hajolnom, én ehhez ennyire mélyen nem értek, meg a szóeredetet sem szoktam megnézni a szótárban.

   Törlés
  4. "szakterületére" :))) A nice kivételével szinte 100%-ig biztos voltam mindegyikben, de azért utánanéztem a Wiktionaryban, eléggé megbízhatóak az etimológiái. Azt hiszem pl. a city germán eredetű megfelelője a burg- tő lenne (angol helységnevekben talán a -bourgh utótag a megfelelője); a spanyolországi Burgos városnév is germán eredetű (vagyis a jelentése egyszerűen 'város').

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!