2012. december 15., szombat

„Hallottam őt énekelni egy dalt”

Nem olyan régen volt szó a spanyol személyes névmások nyelvjárási használatairól, mely jelenségek közül az egyik legáltalánosabb az ún. leísmo, azaz a részes le(s) névmás használata személyekre tárgyesetben, a lo(s), la(s) helyett, adott helyzetekben. Arról is olvashattunk már előtte, hogy bizonyos igékkel nincs éles határ a részes és a tárgyeset között – előfordulhat, hogy amikor magyarul a tárgyeset használata lenne számunkra természetes, a spanyolban részes esetet használnak (ez főleg az ún. behatást kifejező igéknél – verbos de afección – jellemző). Vagyis a spanyolban nem annyira egyenletes és „logikus” a részes és a tárgyeset megoszlása, mint a magyarban, s az egyik vagy a másik használata közötti ingadozások azt mutatják, hogy a kettő közötti morfológiai különbség bizonyos esetekben – a nemek, illetve a személyek dolgoktól való megkülönböztetésének javára – eltűnőben van.

A mostani témában az ún. verbos de percepción, vagyis az érzékszervekkel történő érzékelést jelentő igék esetvonzatáról lesz szó, amely bizonyos szövegkörnyezetekben szintén eltér attól, amit magyarul várnánk. A két leggyakoribb ilyen ige a spanyolban a ver (régen veer < lat. VIDĒRE) ’lát’ és az oír (< lat. AUDĪRE) ’hall’. Alapesetben ezek – ahogy a magyarban is – tárgyas igék: te veo ’látlak téged’, oigo tu voz ’hallom a hangod’ stb. Van azonban egy olyan eset, amellyel külön érdemes foglalkozni: amikor a ver vagy oír bővítménye egy főnévi igeneves tagmondat. Idáig nincs is ebben semmi érdekes, hiszen magyarul is szoktunk ilyet mondani: pl. a „Hallottam Máriát énekelni” mondat ugyanígy gond nélkül lefordítható spanyolra: Oí a María cantar.

Le oí tocar la guitarra – Hallottam őt gitározni (Forrás: Pixabay.com)

A fenti egyszerű példamondatban az ige bővítménye (María) tárgy, ahogy magyarul is (a tárgyesetet, személyről lévén szó, az a elöljárószó jelöli is), ami azt jelenti, hogy a tárgyesetű személyes névmással helyettesíthető: La oí cantar ’Hallottam őt énekelni’. De vajon mi történik akkor – és számunkra ez lesz igazán érdekes –, ha a főnévi igenévi alakban álló ige (cantar) is kap egy tárgyat, vagyis a példánál maradva: „Hallottam Máriát énekelni egy dalt”. Elsőre szintén nem történik semmi látványosan, mert ezt is egyszerűen le lehet fordítani: Oí a María cantar una canción. Viszont próbáljuk meg itt is az oír ige bővítményét a személyes névmással helyettesíteni: Le oí cantar una canción ’Hallottam őt énekelni egy dalt’ – hoppá, itt bizony már valami történt! Mégpedig az, hogy a María szóra nem a tárgyesetű, hanem a részes névmással utaltunk. A következő lépésben nézzük meg, mivel lehetne ezt megmagyarázni.

Az odáig – gondolom – teljesen követhető, hogy amennyiben a főnévi igenévnek nincs tárgy funkciójú bővítménye, akkor a mondat tárgya az oír ige bővítménye. Hasonlóképpen működik ez a ver igével is, csak hogy azzal is legyen egy példánk: Lo vimos subirse a un taxi ’Láttuk őt [hímnem] beszállni egy taxiba’. Amint viszont a főnévi igenév is kap egy tárgyat – vagyis amikor magyar mondatban dupla tárgy lenne – az oír vagy ver ige bővítményéből általában részeshatározó lesz a spanyolban, amelyre a részes névmással utalhatunk. Bár vannak, akik ezt egyszerűen a leísmo egy speciális esetének tartják, valójában nem erről van szó. Mint tudjuk, a magyarral szemben a spanyol személyes névmás részes esetének használata ugyanis kiterjedtebb, azaz nem feltétlenül utal mindig a szó szoros értelmében vett részeshatározóra: jelölhet olyan határozói viszonyt is, amely nem pontosan a cselekvés/történés „címzettjére” vonatkozik, hanem a „forrására”, olyasmire, amit magyarul a tőle szokott kifejezni (ilyennel már találkozhattunk, pl. a preguntar, pedir igéknél).

A spanyol anyanyelvűek többsége tehát úgy értelmezi az ilyen ver és oír igékkel alkotott mondatokat, amelyekben magyarul két tárgy van, hogy azokban valójában csak egy tárgy van, a főnévi igenévvel kifejezett cselekvés bővítménye, vagyis tulajdonképpen azt érzékelik közvetlenül; éppen ezért a cselekvés végrehajtóját a részes esettel kifejezett forrásnak tekintik. Ez onnan is látszik, hogy a főnévi igenév bővítményére lehet tárgyesetű névmással utalni, míg a cselekvést végzőre részessel, a kettő együttes használatakor pedig a le(s) névmás helyett (eufonikus okokból) a se névmás áll:a María cantar una canciónLe oí cantarla / Se la oí cantar; Vi a Pedro guardar el informeLe vi guardarlo / Se lo vi guardar. Vagyis szó szerint fordítva, ezek a mondatok valójában azt jelentik, hogy ’Hallottam Máriától énekelni egy dalt’ → ’Tőle hallottam énekelni azt’, illetve ’Láttam Pétertől eltenni a beszámolót’ → ’Tőle láttam eltenni azt’.

Szintén nem ritka persze, hogy a spanyol mondatban is dupla tárgy van, tehát vannak olyan beszélők is, akik a cselekvés végzőjét is tárgyként értelmezik. Az ő nyelvváltozatukban természetesen ugyanúgy helyes a cselekvés végzőjére a tárgyesetű személyes névmással történő utalás: La oí cantar una canción, Lo vi guardar el informe.

4 megjegyzés

 1. Érdekesek ezek a szerkezetek. Már a latinok is ismerték az Accusativus cum Infinitivo szerkezetet. :D Pl. az angolban, németben is van ilyen, és pont a látni/hallani igénél más kicsit, mint a többi igénél. Annyiban más, hogy ilyenkor a főnévi igenév nem "to" elöljáróval áll az angolban, és a németben sem zu + Inf szerkezet van, hanem "sima" főnévi igenév, szemben a többi igével. A spanyolban is felvet kérdéseket ez a szerkezet, de ezek szerint teljesen más kérdéseket, mint pl. az angolban vagy a németben.
  Erről a jelenségről eddig nem hallottam egyébként, és nem tudom, pl. az olaszban és a franciában ilyenkor mi történik, talán ott nem használnak részes esetű névmásokat, hanem tárgy esetűt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, bár ahogy olvasom az accusativus cum infinitivo cikkét a Wikipédiában, a latinban ez sokkal elterjedtebb volt, olyan mondatokat hoz példának, mint Iulia se dicit bonam discipulam esse. 'Júlia mondja magáról jó tanuló lenni.' (Júlia jó tanulónak mondja magát.) Nem tudom, ez spanyolul lehetséges-e: Julia se dice ser buena alumna (?) Talán. :)

   Törlés
 2. Hasonló van az angolban is, ahol a tárgyeseten belül megkülönböztethetnek közvetlen és közvetett tárgyat, utóbbi (bár morfológiailag semmiben nem tér el a tárgyesetből) felelne meg a mi részes esetünknek (és ez szórendben mutatkozik meg). Mégis, a cikkben említett szerkezetet az angol tárgyeset (hallom az éneklést) és birtokos esettel (övé/Máriáé) oldja meg.

  A német viszont vagy tárgyeset (éneklést) + birtokos esettel (ihr/Marias), vagy még gyakrabban tárgyeset (éneklést) + részes esettel (von Maria) fejezi ki.

  Az érzékelést jelentő igék pedig a legtöbb indoeurópai nyelvben speciálisak, vagy ragozásban, vagy használatban, vagy vonzatban, vagy visszahatóságban, de mindig van valami rendellenes gebasz velük.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A spanyolban is 'közvetett bővítmény/tárgy'-nak hívják a részes esetet (complemento/objeto indirecto). Morfológiailag ott is csak a névmás alakjában van különbség (a sztenderd nyelvben).

   Valószínűleg pontosan ez az oka annak, hogy a részes névmást akkor is használják, ha egyébként van nevesített részeshatározó a mondatban, hogy meg tudják különböztetni a tárgytól:

   Escribo a Pedro 'Leírom Pétert' (hogy néz ki) vs.
   Le escribo a Pedro 'Írok Péternek'.

   Az utóbbi esetben (bár a RAE szerint nem szabályos) a beszélt nyelvben szinte kizárólagos az egyes számú részes névmás (le) használata akkor is, ha a részeshatározó többes számú: Le digo a mis amigos que vengan. 'Megmondom a barátaimnak, hogy jöjjenek.' De ez csakis abban az esetben igaz, ha az ige megelőzi a többes számú részeshatározót. Ha utána áll, akkor már les: A mis amigos les digo que vengan. Éppen ezért a legújabb nyelvtan (NGLE) szerint ennek valószínűleg morfofonológiai, és nem tisztán morfológiai oka van.

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!