2012. október 13., szombat

A spanyol picante és a magyar pikáns

Egy korábbi témában a galiciai bico ’csőr’, illetve ’csók’ jelentésű szó eredetéről volt szó, és azt is megtudhattuk, hogy ezzel a szóval rokon a spanyolban a pico ’csőr’, amelyet a DRAE a kelta eredetű latin BECCUS ’csőr’ főnévből származtat. A DRAE szerint az utóbbiból származik a spanyol picar ’csíp’ ige is, melynek folyamatos melléknévi igeneve a picante ’csípős, erős, pikáns’.

Ez nagyon azt sejteti, hogy akkor az azonos jelentésű – átvitt értelemben is használt – magyar pikáns melléknév valamiféle kapcsolatban állhat a spanyol picante szóval. Bár a magyarban természetesen nem lehet spanyol jövevényszó (a spanyol eredetű szavaink nem származhatnak közvetlenül a spanyolból, hiszen soha nem kerültünk velük történelmi kapcsolatba), ám ettől még nem kizárt, hogy valahol mégiscsak megvan a kapcsolódási pont. Ez a gyanú vezetett engem is arra, hogy kicsit tovább nyomozgassak – érdemes volt, mert nem várt rejtélyre bukkantam!

Az etimológiai szótár szerint a magyar pikáns német jövevényszó, a németbe pedig a francia piquant melléknévből került (a szóvégi -s a magyarban latinosítás eredménye). A francia piquant ugyanakkor az ófrancia a piquer [piké] ’szúr, csíp’ igéből származik, amely a hasonló jelentésű spanyol picarral lenne kapcsolatban. Ez idáig rendben is van, a dolog izgalmasabb része csak most következik.

Lo verdaderamente picante... Az igazán pikáns... (Forrás/Fuente: El Sendero D Orión)

Az angol Wikiszótár szerint az ófrancia piquer egy vulgáris latin *pikkare alakból származik, amely germán eredetű (< frank *pikkōn < ősgermán *pikōnan, innen az angol to pick is), és végső soron egy indoeurópai alapnyelvi *beu- tőre vezethető vissza. Azonban átkattintva a francia Wikiszótárra, máris szembesülünk az első ellentmondással: e szerint ugyanis a piquer ige a pic ’harkály’ főnévből származik, amelynek forrása a latin PĪCUS ’harkály’ (nőnemű alakja pedig a PĪCA ’szarka’), ez utóbbi további eredetére nézve viszont nincs megbízható adat.

A második ellentmondás, hogy a franciában megvan ugyanakkor a bec ’csőr’ főnév, amely a latin BECCUS (< gall beccos) folytatója (egyébként ugyaninnen származik az angol beak is). Vagyis azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a franciában mint forrásnyelvben a pic, piquer, piquant szócsaládnak semmi köze a ’csőr’ jelentésű bec szóhoz, ebből következően a spanyol pico, picar, picante szócsaládhoz sem – hacsak a DRAE etimológiája nem hibádzik.

De van-e okunk azt feltételezni, hogy a DRAE etimológiája téves? Ami mindenképpen gyanús a spanyol pico latin BECCUS alakból való származtatásnál, az a [b] > [p] változás. A spanyolban (és az újlatin nyelvekben általában) ugyanis nem igazán van példa arra, hogy egy zöngés zárhang elzöngétlenedik – éppen az ellenkezője szokott előfordulni, vagyis rendszerint a zöngétlen zárhang zöngésül, de szó elején ez is rendkívül ritka. A DRAE etimológiája mellett tehát egyedül a ’csőr’ jelentése szólhat, amely azonban éppúgy kialakulhatott volna egy ’csíp, szúr’ jelentésű előzményből. (Szintén nem sokat segít Joan Coromines spanyol etimológiai szótára, amely szerint a pico belső keletkezésű „hangulatfestő” szó.)

Hogy mi az igazság, azt kideríteni sajnos nem lehet további források hiányában, de az eddigieket összefoglalva az alábbiak állapíthatóak meg:
  • adott egy ókelta eredetű latin BECCUS ’csőr’, egy germán eredetű vulgáris latin *pikkare ’csíp, szúr’, valamint egy latin PICUS ’harkály’;
  • a latin PICUS és a gall beccos további eredetére nincs adat, a *pikkare igét pedig az ősgermánon keresztül egy indoeurópai *beu- tőből származtatják;
  • mindhárom szó hangalakja és jelentése is hasonló, így hatással is lehettek egymásra.
Ezek után az olvasókra bízom, hogy mindebből milyen végkövetkeztetést vonnak le...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A hozzászóláshoz regisztráció nem szükséges. Ez esetben kérjük, hogy a megjegyzésedre való hivatkozás megkönnyítése érdekében a névtelenség helyett használj valamilyen becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával. Köszönjük az együttműködést.