A hangsúly leleplezi a titkokat

Ezennel a spanyol hangsúlyozás és a szótagszerkezet összefüggéseit fogjuk vizsgálni, és a végén egy érdekes felfedezésre is szert teszünk. A téma jellegéből adódóan sajnos elkerülhetetlen, hogy az átírásokban a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA) jeleit használjam.

Andrés Bello – Raymond Monvoisin portréja
(Forrás: Wikimedia Commons, közkincs)
Mint ismeretes, a spanyol szavak hangsúlya az ún. három szótagos keret (ventana de las tres sílabas) elvéből adódóan az utolsó három szótag valamelyikére eshet, ami alapján a spanyol szavak véghangsúlyosak (ha az utolsó szótag hangsúlyos), másodélesek (ha az utolsó előtti szótagon van a hangsúly), illetve harmadélesek (az utolsó előttit megelőző szótag hangsúlyos) lehetnek. Ezen elv alól látszólagos kivételt képeznek egyrészt az olyan igealakok, amelyekhez legalább két hangsúlytalan névmási simulószó kapcsolódik, mint például a cántamela ’énekeld el nekem [azt]’ (s így lehetnek negyed- vagy nagyon ritkán ötödélesek is), valamint a melléknévből a -mente utótaggal képzett határozószók; azonban ezek valójában – alaktani értelemben – nem is szavak, hanem csak konvencionálisan egybeírt szószerkezetek.

A három szótagos ablak törvénye a latinból következik. A latinban a szóhangsúly az utolsó előtti szótagra esett, ha az hosszú (nehéz) volt, ha pedig rövid volt, akkor az azt megelőzőre, vagyis a szó végétől számított harmadik szótagra. A véghangsúlyos szavak a latinban eléggé ritkák voltak, valamennyien „rövidült” vagy összevont alakok: pl. ADHŪC (< ADCE) ’még’, ILLĀC (< ILCE) ’ott’, vö. spanyol aún, allá. A spanyolban ezzel szemben azért gyakoribbak a véghangsúlyos szavak, mert az eredeti latin alak utolsó magánhangzója, leginkább az -E, bizonyos „nélküle is kiejthető” végződésekben lekopott (pl. PACE > paz, MERDE > merced, GE > ley, CALE > canal, CANTIŌNE > canción, CANRE > cantar, MĒNSE > mes, VERITE > verdad). A latinban tehát alapvetően az utolsó előtti szótag hosszúsága határozta meg a hangsúly helyét. Ehhez persze tudnunk kell azt is, hogy egy szótag mikor számított hosszúnak vagy nehéznek, és mikor rövidnek. A szabály nagyon egyszerű: a szótag természeténél fogva hosszú, ha hosszú magánhangzót tartalmaz (pl. TA ’élet’), helyzeténél fogva pedig nehéz, ha a magánhangzója rövid, de mássalhangzóra végződik, azaz zárt szótag, ami viszont csak úgy lehetséges, hogy a következő szótag is mássalhangzóval kezdődik (pl. CĂNTO ’énekelek’ vagy CĂTTUS ’macska’).

A fentiekből az is következik, hogy ha a latin szó utolsó előtti szótagja zárt volt, akkor az nehéznek számított, így a hangsúlynak kötelező volt arra a szótagra esnie. Ebből ered a spanyolban is az az elvi korlátozás, hogy ha az utolsó előtti szótag zárt szótag, akkor a szó nem lehet harmadéles, azaz hangsúlya nem eshet a szó végétől számított harmadik szótagra: pl. cóncavo ’homorú’ (< lat. CONCĂVU), de: convexo (< lat. CONXU, művelt úton) ’domború’ (az x egyetlen betű, viszont két, ez esetben különböző szótagokhoz tartozó mássalhangzó kapcsolatát jelöli: IPA [kom.ˈbek.so], vagyis a [k] az előző szótag végéhez, az [s] pedig a következő szótag elejéhez tartozik). Az ilyen szavak tehát a spanyolban is csak másodélesek vagy – ha a latin szó utolsó magánhangzója lekopott – véghangsúlyosak lehetnek. (E szabály alól mindössze egy spanyol helységnév, a kasztíliai Palencia tartományban található Frómista, illetve még egy-két idegen név képez kivételt, pl. Ámsterdam, Mánchester.) Ne feledjük, hogy a zárhang/[f] + [l/r] kapcsolatok (bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tr) bonthatatlanok, vagyis mindig szótag elején állnak, így pl. a harmadéles cántabro ’kantábriai’ vagy cuádruple ’négyszeres’ sem kivételek, mert az utolsó előtti szótagjuk nyílt szótag (IPA /ˈkan.ta.bro/, /ˈkua.dru.ple/).

(Forrás: El Mexicano)

A dolog izgalmasabb része viszont csak most következik. Van ugyanis a spanyolban néhány olyan mássalhangzó, amely mindig új szótagot kezd, mégis úgymond „magához vonzza” a hangsúlyt: ezek pedig a -ch- [ʧ], -ll- [ʝ]/[ʎ], -ñ- [ɲ], -rr- és -y- [ʝ]. Ez annyit jelent, hogy ha a szó utolsó magánhangzóját e mássalhangzók valamelyike választja el az utolsó előttitől, akkor a szó szükségszerűen véghangsúlyos vagy másodéles: remacho ’szögelek’, billón ’billió’, carillón ’harangjáték’, vasallo ’hűbéres’, otoño ’ősz’, rebaño ’nyáj’, navarro ’navarrai’, ensayo ’próba’. Az ilyen szavak tehát (az idegen átvételek kivételével) szintén nem lehetnek harmadélesek. Vajon mi ennek az oka?

Két megoldás van. Vagy azt mondjuk, hogy így alakult és kész, ezek kivételek. Vagy pedig ezek a mássalhangzók valójában – bármennyire is furcsának tűnne elsőre – fonetikailag mégsem egy szótaghoz tartoznak (függetlenül attól, hogy egy-egy külön fonémaként kezelik őket). Az utóbbi pedig csakis akkor lehetséges, ha ezek a mássalhangzók „hosszúak”, azaz dupla mássalhangzóknak felelnek meg. Ezt az összefüggést Andrés Bello (1781–1865) grammatikus ismerte fel. Állítását azon nyelvtörténeti tényekre alapozta, hogy ezek vagy két latin mássalhangzóból (pl. dicho ’mondás’ < DĬCTU, mucho ’sok’ < MŬLTU, gallo ’kakas’ < GĂLLU, año ’év’ < ĂNNU, otoño ’ősz’ < AUTŬMNU, sueño ’álom’ < SŎMNU), vagy hosszú latin mássalhangzóból (pl. mayor ’nagyobb’ < MAIŌRE [majjóre]) vagy pedig egy olyan mássalhangzóból származnak, melyet elöl képzett magánhangzó (I vagy E) követett, amely lágyulási folyamatot (palatalizációt) indított el, majd eltűnt, vagyis beleolvadt a mássalhangzóba (pl. España < HĬSPĀNIA, baño ’mosdó’ < BĂLNĔUM, castaña ’gesztenye’ < CASTĂNĔA).

Végezetül azért hozzá kell tenni, hogy ez alapvetően nyelvtörténeti megközelítés. Kitalált – spanyolosan hangzó, de nem létező – szavakkal végzett kísérletekkel eddig nem sikerült egyértelműen igazolni, hogy a mai spanyol valóban érzékeny-e a szótagok súlyára a hangsúlyozás szempontjából. Ehhez újabb és alapos kutatásokra lenne szükség a nyelvjárásokat is figyelembe véve.

2 megjegyzés

 1. Nem a legszerencsésebb értelemben használtad a "fonetikailag" kitételt. Fonológiai kérdést feszegetsz, így szerintem az a virtuális szótagolás, mássalhangzó-hosszúság, amiről írsz, fonológiai síkon létezik.

  Fonetikailag azért nem állja meg a helyét, mert a fonetikai szótagolásnál nem csak a hangsúly számít, hanem a tényleges kiejtés, és így ha nem ejtik hosszan ezeket a szóban forgó hangokat (már pedig sok anyanyelvi beszélőtől hallottam röviden is), akkor fonetikailag csak egy hang, így nem tartozhatnak két szótaghoz. Itt is látszik, hogy a fonológiai és fonetikai szótagolás nem feltétlenül esik egybe.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Abban igazad van, hogy ma nem feltétlenül ejtik őket hosszan, de a konzervatívabb nyelvjárásokban – leginkább Spanyolországban – még igen (persze mihez képest). Viszont az, hogy ezeket, és különösképpen az -rr-t egyetlen szótagkezdő mássalhangzónak tekintik, az a fonológiai kérdés, mivel fonetikailag éppen az ellenkezőjét igazolja a gyakorlat, és én erre gondoltam, amikor azt írtam, hogy "fonetikailag".

   De pl. Itt hallhatod, hogy az año ejtése inkább ['aɲ.ɲo] mint ['aː.ɲo], ami megint csak fonetikai kérdés, mivel fonológiailag /'a.ɲo/.

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!