2012. június 16., szombat

Egy szorgalmas ember, aki járta a szavannát...

Tekintettel a múltkori telenovellás dalelemzés óriási sikerére (amely főleg a Telenovelas in Hungary nevű magyar fórum olvasóinak volt köszönhető), folytatjuk ezt a témát. Ezennel egy kolumbiai filmsorozat, mégpedig a Las Juanas („A Johannák”) zenéjének elemzésére kerül sor, melynek már a címe is vicces szöveget sejtet. A dal itt hallgatható meg Carolina Sabino előadásában.

Az első versszak így szól:
Calixto es un hombre listo que andaba por la sabana
Y de aquellas aventuras nacimos las niñas Juanas
Llegamos a Corozal como bajadas del cielo
En busca de aquel pasado que era lleno de misterio


Calixto egy szorgalmas ember, aki járta a szavannát
S azokból a kalandokból születtünk mi, a Juana lánykák
Corozalba érkeztünk, mint akik az égből pottyantak
Keresve azt a múltat, mely tele volt rejtélyes dolgokkal’
Kiváló példát láthatunk a folyamatos és a befejezett múlt idő használatára: míg az andaba ’járt’ és az era ’volt’ a múltban rendszeresen ismétlődő, illetve fennálló körülményre utal, addig a nacimos ’születtünk’ és a llegamos ’megérkeztünk’ egy-egy pillanatnyi és lezárult cselekvést jelöl. Találkozhatunk továbbá a mutató és a vonatkozó névmások használatával is. Az első sorban lévő sabana ’szavanna’ szó (amely valamely karibi indián nyelvből származik) pedig a hangsúlyozás fontosságára jó példa. E jelentésben ugyanis a szó másodéles, azaz hangsúlya az utolsó előtti szótagra esik: (IPA) [saˈβana]; azonban harmadélesen, vagyis első szótagi hangsúllyal jelentése ’lepedő’: sábana [ˈsaβana]. Természetesen a két szó eredete is eltérő: az utóbbi forrása az azonos jelentésű latin SÁBĂNA (eredetileg a semlegesnemű SÁBĂNUM többes száma).

A sorozat promóképe

A dalocska így folytatódik:
Y somos las niñas Juanas ’S mi vagyunk a Juana lánykák’
Radiantes y muy hermosas ’Sugárzóak és nagyon szépek’
Somos un jardín de rosas ’Akár egy rózsakert’
Que embellece la sabana ’Mely megszépíti a szavannát’
Ami ebben a második versszakban érdekes, az embellecer ’szépít’ ige, amely belső szóképzéssel keletkezett az en- (< lat. IN-) ’be-, meg-’ és a bello, lla (< lat. BELLU) ’szép’ szavakból az -ecer (< lat. -(E)SCERE) igeképzővel. Ez az igeképző, amely máig aktív, a latinban mindig egy kezdődő vagy valamilyen irányba változó (ún. tranziens) folyamatot jelölt, s egyedül a spanyol őrizte meg ebben vagy ehhez hasonló szerepben: pl. amanecer (→mañana) ’hajnalodik’ (átvitt értelemben: ’ébred’), anochecer (→noche) ’esteledik’, ennegrecer (→negro) ’befeketít’, parecer (< lat. PARESCERE) ’tűnik, látszik’ stb., illetve szintén idetartoznak a conocer (< lat. COGNOSCERE) ’(meg)ismer’ és a nacer (< lat. NASCERE < ólat. GNASCERE) ’(meg)születik’ igék is.

Ezen igék ragozása a latin alakjukból adódóan rendhagyó, ugyanis a főnévi igenévben eredetileg -sc- volt, de az -s- a modern spanyol korszakra hasonulás-gyengülés következtében kiesett azokban az alakokban, ahol a c-t e vagy i követte, azonban -z- formájában ismét megjelenik a, o előtt – vagyis a kijelentő mód jelen idejének egyes szám első személyében (-ezco) és végig kötőmód jelen idejében (-ezca, -ezcas stb.). (A -s- > -z- változás valószínűleg a többi alakban lévő -c- analógiás hatására következett be – erről egy másik cikkben még szólunk.)

Továbbmenve a dalban, a főhőslányok rövid jellemzése következik – az olvasók számára bizonyára kiderült az eddigi részleteket összerakva, hogy a történet több (egészen pontosan öt), Juana keresztnevű lánytestvérről szól:
Juana Valentina: es decidida, una ráfaga de mujer
Juana Caridad: es un ángel, un lucero espiritual
Juana Manny: golpe con golpe, ojo por ojo, ella responde
Juana Bautista: es analítica y tiene un aire de gitana
Juana Matilde: me gusta cantar, bailar y gozar


Juana Valentina: eltökélt, akár egy női szélvész
Juana Caridad: egy angyal, lelki ragyogás
Juana Manny: ütésre ütéssel, szemet szemért, felel ő
Juana Bautista: elemző típus, s cigánylányos temperamentuma van
Juana Matilde: szeretek énekelni, táncolni és örülni’
Ennél a résznél az aire [ájre] (< lat. ÁERE(M) ’levegő’; hímnemű főnév) szót emelném ki, amely a spanyolban a ’levegő’-n kívül átvitt értelemben sok mást is jelenthet, többek között ’huzat, szellő’, sőt, ’dallam, arckifejezés, megjelenés, modor, viselkedés, hangulat’! (Ugyanebből a latin szóból származik az olasz aria [árja] ’levegő’, illetve ’dal’ jelentésű főnév is, amely a magyar ária ’műdal’ forrása is.) Az is kiderül ebből a versszakból, hogy az előadó Juana Matilde szerepét alakítja a sorozatban, erre utal az egyes szám első személyű névmás az utolsó sorban (me gusta cantar, bailar y gozar). Sőt, ha megfigyeljük, egyes szereplők neve utalhat valamennyire a jellemükre is (talán nem véletlen, bár ki tudja, mi volt az alkotó szándéka): a Valentina például a valiente ’bátor’ (→valer [< lat. VALERE] ’ér’, illetve valor [< lat. VALORE] ’érték, bátorság, erő’) szócsaládhoz tartozik, a caridad (< lat. CARITATE, vö. caro [< lat. CARU] ’drága’) pedig ’jótékonyság’-ot jelent (s hogy teljes legyen a kép, a Bautista [< lat. BAPTISTA] jelentése a vallási nevekben ’Keresztelő’).

Végül a szereplők ismételt felsorolása következik harmonikaszóló közepette, Juana Matilde pedig meg is erősíti, hogy bizony ő énekli a dalt a szerep szerint:
Juana Valentina... Juana Caridad... Juana Manny... Juana Bautista...
Juana Matilde... ¡Esa soy yo!Juana Matilde... Az vagyok én!’
S ha már női nevekről esik szó, szintén említést érdemel, hogy Juana és az Ana becézett spanyol alakjai, a Juanita és az Anita a forrása a magyarban is gyakori Anita névnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A hozzászóláshoz Google-fiók vagy regisztráció nem szükséges. Ez esetben kérjük, hogy a megjegyzésedre való visszautalás megkönnyítése érdekében a névtelenség helyett használj valamilyen becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával (az URL-cím kitöltése opcionális). Köszönjük az együttműködést.