2012. január 29., vasárnap

Milyen az az artista femenino?

Különböző díjátadókkal kapcsolatos – főként az Egyesült Államokból származó – spanyol nyelvű internetes oldalakon gyakran találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy artista femenino, mint például Mejor artista femenino del año. Ez könnyen igazolható is egy egyszerű Google-kereséssel, s az eredmény meglepő: több ezer találatra bukkanunk. Persze ez annyira nem sok, ha azt vesszük, hogy közel 400 millió spanyol anyanyelvű él a világon, viszont ahhoz képest jelentős szám, hogy ilyet „nem kellene” mondani – legalábbis nem abban a jelentésben, ahogy használják (ti. ’női előadóművész’). De mi is a baj ezzel a kifejezéssel?

A spanyolban léteznek az ún. nombres comunes en cuanto al género, amelyek alaktanilag olyan, általában emberi foglalkozásokat, mesterségeket jelentő főnevek, amelyek egyalakúak – hím- és nőnemben nem különböznek –, így nyelvtani nemüket csak a névelő vagy a mellettük álló melléknév (jelző) jelöli. Tipikusan ilyenek az -ista és az -nte végűek (bár az utóbbiak némelyikének terjedőben van a köznyelvben egy -nta végű, nőnemű megfelelője): el artista ’a művész’ / la artista ’a művésznő’, el cantante ’az énekes’ / la cantante ’az énekesnő’, illetve el presidente ’az elnök’ / la presidente~presidenta ’az elnöknő’ stb.

A fentiekből következően, ha egy ilyen főnév nőnemű személyt jelöl, akkor értelemszerűen nyelvtanilag is nőnemű (hiszen az, hogy e főnevek alakja nem változik a nyelvtani nemek szerint, nem azt jelenti, hogy nincs nyelvtani nemük), tehát névelője, illetve jelzője is nőnemben kell, hogy egyezzen vele. Ez természetesen abban a redundáns esetben is igaz, ha a melléknév jelentése éppen a személy nemére utal (mivel alaktani szempontból a két dolog teljesen független egymástól): vagyis ilyen értelemben az artista femenina kifejezés lenne a helyes. A redundancia feloldására egyébként sokkal egyszerűbb lenne az ilyen esetekben az El artista (cantante stb.) del año, illetve La artista (cantante stb.) del año kifejezéseket használni ’Az év női/férfi előadóművésze (énekese)’ jelentésben – persze ezekkel valószínűleg az lenne a baj, hogy nem hangzanak eléggé „hivatalosan”.

Visszatérve az első bekezdésben leírtakra, feltehetjük a kérdést, hogy végül is helyes-e mégis (illetve mikor az) az artista femenino kifejezés. Igen, nyelvtanilag semmi probléma nincs vele. Csak éppen ebben a formában azt jelenti egész pontosan, hogy ’nőies [férfi] művész’! Honnan jöhet a fogalomzavar? A legvalószínűbb magyarázat, hogy az angol nyelv hatásáról lehet szó, mégpedig a female artist és male artist kifejezésekről, az angolban ugyanis csak így lehet a természetes nemeket megkülönböztetni (lévén, hogy e germán nyelvben a személyes névmás kivételével ismeretlen a nyelvtani nem); az Egyesült Államokban élő kétnyelvű latin beszélők pedig így az artista szót e kifejezésekben valószínűleg hímnemű gyűjtőfogalomként értelmezik.

Nincsenek megjegyzések

A hozzászóláshoz regisztráció vagy bejelentkezés nem szükséges, de kérjük, hogy használj valamilyen tetszőleges becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával (az URL-cím kitöltése opcionális). Amennyiben nem a konkrét témához kívánsz hozzászólni, akkor a Kapcsolat oldalra írj. Köszönjük az együttműködést.

Megjegyzés küldése