2011. augusztus 6., szombat

Hamis barátok a spanyol és az angol között

Volt már szó a spanyol–magyar hamis barátokról, most pedig – ígéretemhez híven – nézzünk meg párat az angol és a spanyol között is. Az itt felsorolt szópárok kivétel nélkül azonos eredetűek – vagyis ez azt jelenti, hogy az angolban többnyire latin jövevényszavak –, viszont eltérő jelentésben használják őket a két nyelvben. Felesleges túlmagyarázni a dolgot (a hamis barátokról bővebben az előző részben már szóltam), lássuk inkább a listát, persze a teljesség igénye nélkül.

Actualmente és actually

A spanyol szó jelentése ’jelenleg’, az angolé pedig ’tulajdonképpen, valójában’. Az előbbi angol megfelelője presently vagy at the moment lehetne, az utóbbi spanyol megfelelője pedig realmente.

Afortunadamente és unfortunately

Itt különösen ügyelni kell, ugyanis a spanyol szó jelentése ’szerencsére’, míg az angolé ennek épp ellenkezője: ’sajnos’. Az utóbbi spanyol megfelelője a desafortunadamente vagy desgraciadamente, rövidebben por desgracia, a ’szerencsére’ angolul pedig fortunately, luckily.

Atender és to attend

A spanyol ige jelentése ’ellát’, ’kiszolgál’, míg az angol ige viszont azt is jelenti, hogy ’elmegy (rendezvényre), megjelenik, részt vesz’. Ennek spanyol megfelelője az asistir.

Carpeta és carpet

Első ránézésre egyből a kárpit szó jutna eszünkbe, azonban a spanyol szó jelentése ’dosszié’, ’akta’, illetve az informatikában ’mappa’, (régebben) ’könyvtár’; az angol szó pedig ’szőnyeg’-et jelent, amely valóban közel áll a magyar ’kárpit’ jelentéshez. A szőnyeg spanyolul viszont alfombra, amely arab eredetű szó (< al-ḥánbal); az angol ’mappa’ pedig folder.

Embarazada és embarrassed

E két szó a hamis barát tipikus példája, eltévesztésük elég vicces (vagy éppen kínos) szituációkhoz vezethet. Az embarazada (nőnemű) melléknév általános jelentése spanyolul ugyanis ’terhes [állapotos]’, az angol szóé pedig ’kellemetlen, kínos helyzetben, zavarban lévő’. Az ’állapotos nő’-re angolul a pregnant szót használják, a ’zavarban lévő’ spanyol megfelelője pedig leginkább az incómodo, -da – bár a DRAE 23. kiadásában második jelentésként már szerepel az embarazado, -da is e jelentésben.

Excitante és exciting

Az angol nyelvet valamennyire ismerők számára nem kérdés, hogy az exciting szót általában az ’izgalmas, érdekes’ jelentésben használják. Viszont bizonyára zavarba jönnének spanyol ismerőseink, ha ezt spanyolul az excitante szóval akarnánk mondani, ugyanis ennek jelentése ’szexuálisan izgató’. Az exciting, vagyis az ’izgalmas’ spanyol megfelelője az emocionante.

Éxito és exit

A latin ÉXĬTUS (EX- ’ki’ és ĬTUS ’menet’, az ĪRE ’menni’ igéből) eredeti jelentése ’kimenetel’, ’vég(eredmény)’ volt, sokszor a halálra vonatkozott. Ez a szó viszont a spanyolban ’siker’ jelentésben honosodott meg, az angol viszont ’kijárat’-ként vette át. A ’kijárat’ spanyol megfelelője a salida (a salir ’kimenni/kijönni’ igéből, amely a latin SALĪRE ’(ki)ugrani, (ki)szökni’ szóból származik), a ’siker’ angol megfelelője pedig a success.

Introducir és to introduce

A spanyol introducir jelentése ’bevezet’, újabban ’beír’ (informatikában); az angol to introduce igét viszont ’bemutat’ jelentésben is használják. A ’bemutat’ spanyol megfelelője viszont a presentar.

Ordenar és to order

Elérkeztünk az egyik kedvencemhez! Azt bizonyára nem kell magyarázni az internetes vásárlások világában, hogy az angol to order jelentése e szövegkörnyezetben ’megrendel’. A USA-ban élő kétnyelvű latinok az angol kifejezés hatására gyakran használják ugyanebben a jelentésben a spanyol *ordenar (a csillag helytelen alakot, vagy ellenjavallott használatot jelöl) igét, amikor valójában ennek az igének a jelentése ’(el-/sorba) rendez’, illetve. ’elrendel, utasít’. E használat – több mint valószínű, hogy szintén az USA-beli latinok nyelvhasználatának hatására – kezd elterjedni olyan területeken is, ahol eredetileg nem annyira jelentős az angol hatás. Gyakran találkozhatunk a *pre-ordenar alakkal is ’elő(zetesen meg)rendel, előjegyez’ jelentésben, amely a fentieken kívül helyesírásilag is hibás, ugyanis a spanyolban az előképző (prefixum) mindig egybeírandó (kötőjel nélkül) a szóval, melyhez járul. A ’megrendel’ spanyol megfelelője a sztenderd nyelvben pedir, tulajdonképpen ’kér’, illetve comprar ’vásárol’ lenne. Mivel valójában egyik sem fejezi ki pontosan a magyar ’megrendel’ jelentést, talán ezért kezd az ordenar használata ebben a szövegkörnyezetben elterjedni.

Preservativo és preservative

Ismét a szexualitáshoz lyukadunk ki, ami ma már szinte mindenhol megjelenik. Egy biztos, a spanyol preservativóval aligha lehet ételt tartósítani, hiszen ennek jelentése ’gumióvszer’, míg angol hamis barátjáé ebből könnyen kitalálható, hogy ’tartósítószer’. Ennek spanyol megfelelője a conservante, míg az előbbi angol megfelelője a condom, amit magyarul is használunk.

Real

Ez a szó azonos alakú mindkét nyelvben, azonban míg angol jelentése csak ’valós’, addig a spanyolban ez jelenthet ’királyi’-t is. Hogy miért alakult így, annak történeti-hangtani oka van. A spanyol real ugyanis valójában nem egy, hanem két azonos alakú, de eltérő eredetű szó: az egyik a latin REĀLE ’valóságos’, a másik pedig a REGĀLE ’királyi’ folytatása. Az utóbbi angol megfelelője a royal, amely viszont francia átvétel, de a franciában szintén a latin REGĀLE folytatása.

Realizar és to realize

A spanyol ige jelentése ’megvalósít’, ’véghez visz’, az angolé pedig ’felismer, rádöbben’ is. Az utóbbi jelentésben spanyolul a darse cuenta kifejezés használatos.

Realmente és really

A spanyol határozószó jelentése ’tulajdonképpen’ (lásd még az első szópárt!), az angolé viszont ’tényleg, valóban’. Ebben a jelentésben spanyolul több kifejezés is használható, mint pl. a verdaderamente, de veras, de verdad, efectivamente, en efecto, de hecho stb.

Soportar és to support

A gyakorlott internetezőknek nem lehet ismeretlen az angol to support ige, melynek jelentése ’támogat [terméket]’, ’segít’. A spanyol soportar jelentése ezzel szemben a köznyelvben ’kibír, elvisel’. Az előbbi jelentésnek a spanyol apoyar ige felelne meg (bár érdekes módon a ’műszaki segítség’ megfelelője az informatikában soporte técnico, de gyanítom, hogy ez nem más, mint az angol technical support tükörfordítása).

Testar és to test

Magyarul talán mindkét ige a tesztelre emlékeztet, azonban a spanyol testar inkább a ’testál’-lal van kapcsolatban: jelentése ’végrendelkezik’. Az angol to test jelentése természetesen ’tesztel’. Ebben a jelentésben spanyolul leginkább a probar használatos (bár a testar is megjelenik ebben az új jelentésben a DRAE 23. kiadásában – természetesen angol jövevényszóként).

Trasladar és to translate

Mindkét szó forrása végső soron a latin TRANSFERRE ’átvisz’ ige. Hogy hogyan lett ebből a spanyolban trasladar és az angolban translate, az már kicsit bonyolultabb: a latin TRANSFERRE igének ugyanis rendhagyó múlt idejű melléknévi igeneve (participiuma) volt, mégpedig a TRANSLĀTUS, amelyből a spanyol traslado ’áthelyezés, költözés’ főnév származik; ebből a főnévből képződött a trasladar ’áthelyezni’, ’költöz(tet)ni’ ige. Hasonlóképpen történt az angolban, amely az átvett latin participiumból képezte az igét, melynek jelentése azonban ’(le)fordít’. Ennek viszont spanyolul a traducir felel meg, míg az angolban a to move szó használatos ’költözni’ jelentésben.

Vacaciones és vacancy

Az iskolások fellélegezhetnek e szó hallatán, a spanyol vacaciones sem jelent mást, mint a magyar ’vakáció’. Az angollal azonban vigyáznunk kell, hiszen a vacancy jelentése véletlenül sem ’vakáció’-t, hanem ’üres/szabad hely’-et jelent. A szünidő angol megfelelője ugyanis a holiday(s).

Vacunar és to vacuum

A spanyol vacunar jelentése ’beolt [védőoltással]’. Az angol to vacuum szónak ehhez legfeljebb annyi köze van, hogy – mint a mondás tartja – „a tisztaság fél egészség”, hiszen jelentése ’porszívózni’. A ’beolt’ angolul to vaccinate, míg spanyolul porszívózni a pasar la aspiradora kifejezéssel lehet.

Nos, ennyi lenne, de további javaslatokat, javításokat természetesen szívesen fogadok – annál is inkább, mert angolból nem állok a helyzet magaslatán –, így várom a hozzászólásokat!

14 megjegyzés

 1. Köszönet az ismertetőért. :) Egy ismerősöm portugál, kérdeztem is, hogy mennyire könnyen ment neki a spanyol, amire azt felelte, hogy feléjük is nagyon sok a hamis barát, és persze az igeragozással is meg kellett küzdenie.

  Amikor először találkoztam az estoy embarazadával, igencsak meglepődtem, hogy ezmostmiakarlenni, ugyanis automatikusan az embarrassedból indultam ki. Aztán egy-két évvel később egy sorozatban összefutottam a preñada szóval. Gyanítom, hogy ez esetben már van összefüggés az angol verzióval.

  Milyen érdekes, a turbado valószínűleg rokona a disturbed szónak.

  (Nagy örömömre sikerült a nyelvvizsga, most jön az a sok-sok évig tartó szakasz, amikor megpróbálom fejleszteni ezt a gyakorlatilag csak beugrónak minősíthető szintet. :))

  VálaszTörlés
 2. Gratulálok! Érdemes is nem veszni hagyni ezt a tudást, amit már megszereztél. :)

  Valóban, az angol pregnant és a spanyol preñada is a beszélt latin PRAEGNARE, PRAEGNA(N)S igéből származik, ez pedig a PRAE-GENARE (< GENUS), 'nemzeni' ige rövidülése. Viszont a spanyol "preñada"-t nem illik nőkre mondani, inkább állatokra használják, ti. 'vemhes' (persze a bunkók szokták nőkre is használni, de az már más kérdés :)).

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sziasztok! En a "realizar es ralize" reszhez szeretnek eszrevetelt, illetve talan kerdest feltenni, mivel spanyol nyelvtudasom nem olyan szintu, hogy jogom legyen magabiztosnak lenni. Csak annyit szeretnek mondani, hogy a darse cuenta nem egeszen "felismer, rádöbben" jelentesu, az inkabb az "enterarse", hanem inkabb eszrevesz-t jelent. Vagy tevedek?

   Tovabbi szep napot mindenkinek!

   Törlés
  2. Az enterarse inkább 'értesül' valamiről, 'megtud' valamit. Az igaz, hogy a darse cuenta azt jelenti, hogy 'észrevesz', de átvitt értelemben, azaz 'felismer, megért, rájön':

   "darse ~ de algo.
   1. loc. verb. Advertirlo, percatarse de ello.
   2. loc. verb. coloq. Comprenderlo, entenderlo.
   " (DRAE)

   Törlés
  3. A "preñada"-val kapcsolatban írnék..

   Csak egy kis helyesbítés a spanyol nyelvben nem csak a bunkók hasznâlják nőkre. Ez egy igenis személyre használható szó.

   Minden spanyol területen használják. Illetve a Spanyolországon kívűl élő spanyol anyanyelvű nők maguk is jobban kedvelik saját magukra a "toy preña' "-t használni..

   Törlés
  4. Hát nézd, én még soha senkitől nem hallottam, hogy terhes nőre ezt a szót használta volna, és még írásban sem láttam. Az meglehet, hogy bizonyos regiszterekben, szlengben stb. szokták használni, de pl. eleve aki olyat mond magáról, hogy 'toy preñá, az nem vall túl nagy műveltségre. Mindenesetre végezhetek egy szűk közvélemény-kutatást az anyanyelvű ismerősök között, hogy mi erről a véleményük. :)

   Törlés
  5. Engem is meglepett, de pl Kubaban, a Dominikai Koztarsasagban, tenyleg hasznaljak a preñada szot nokre is, nemcsak allatokra, es nem csak a szlengben vagy csak alacsonyabb regiszterben. De pl Peruban a preñada sosem neutralis, csak az embarazada. Bar Peruban a szulesre is csak a "dar a luz" a neutralis, amit azert egy kicsit eroltetettnek erzek (bar annak, hogy en milyennek erzem, sok jelentosege persze nincs)

   Törlés
  6. Használják, persze, azt én sem cáfoltam (mivel ilyen mély tapasztalataim azért nincsenek a beszélt nyelvről), de valószínűleg nem semleges. Egyébként Facebookon feltettem az ismerőseimnek a kérdést, négyen válaszoltak: egy spanyol (baszk), egy mexikói, egy uruguayi és egy argentin. A spanyol szerint ott falusi környezetben gyakori, a három latin-amerikai ismerős szerint viszont egyértelműen despektív és bunkó szóhasználat nőkre értve, illetve a mexikói ismerős még azt írta, hogy az ő nagyszülei korában még gyakran használták (az ismerős 45-50 közötti hölgy).

   Törlés
  7. Hasznalhatjak barmely orszagban, persze, es igaz, hogy a legtobb helyen despektiv es bunko, de azt szerettem volna mondani, hogy bar meglepo, van ahol nem az, teljesen neutralis.

   Van egy amerikai musor, leginkabb latin-amerikai nezokkel, a Caso Cerrado. Itt vitas, peres kerdeseket lehet rendezni per nelkul, amolyan valasztottbirosagkent. Itt a "biro" (aki persze valojaban nem biro, de jogasz vegzettsegu) rendszeresen hasznalja a preñada szot, teljesen neutralisan. O pl kubai szarmazasu. Persze az ketsegtelen, hogy a musorban nem valodi esetek szerepelnek, a szereplok nagy resze fizetett statiszta, alproblemakkal (volt ilyen musor Magyarorszagon is ugy 15 eve, Havas Henrikkel, az is termeszetesen statisztakat alkalmazott), de a "biro" imidzse egyaltalan nem a muveletlen, tanulatlan bunko szerepe.

   www.youtube.com/watch?v=mJeg2MiHlhA

   A linkben rogton a 6. masodpercben haszaljak a preñada szot, itt bar nem a musorvezeto, de o is sokszor hasznalja, csak nem volt idom keresni.

   Egyebkent Peruban is pontosan ugy van, ahogy a harom latin-amerikai ismerosod mondja.

   De Kubaban pl ha gyermek szuletik, akkor a baba nemere szoktak ugy kerdezni, hogy ¿hembra o varón?, es ez sem despektiv vagy bunko, mig Peruban (es sok mas helyen persze) ez az lenne.

   Es ugyanez a helyzet a parir/dar a luz eseteben is.

   Törlés
  8. Vagy lehet akár szakzsargon is. Könnyen előfordulhat, hogy egészségügyi szaknyelvben használnak olyan kifejezéseket, amelyek egyébként a köznyelvben nem hangzanak túl jól. Így azt is el tudom képzelni, hogy pl. a 'vemhes' jelentésű szó a bevett és semleges a szaknyelvben, nem pedig a köznyelvi 'terhes'. De ezek csak spekulációk.

   Törlés
  9. (Az hembra viszont teljesen érthető, hiszen mit mondjanak egy újszülöttre, aki még nem mujer/hombre. :)

   Törlés
 3. Kérjük a folytatást, és más nyelveket is! :-)

  VálaszTörlés
 4. Spanyol barátném mesélte, hogy amikor még nem régóta élt Angliában, meghűlt, nátha kínozta (estaba constipada), elment a patikába és wanted to have something for my constipation. Nagyon röhögött utólag, mert egy darabig azt hitte, hogy a szokásos kanalas orvosságot kapta, és csak később jött rá a hasmenéséből, hogy hashajtót kapott a "szorulására". :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem rossz! :) Ezt a szót egyébként én sem ismertem, eddig csak a tener catarro/resfriado kifejezéseket hallottam a ’náthás’-ra.

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!